Klenčí

Chodsko-Klenčí, rodiště J. Š. Baara, J. Vrby a J. Jindřicha.
Někdejší "panský" hostinec "U Hausnerů".

Pohlednice Klenčí

Kolín

Náměstí Obránců míru

Pohlednice Kolín

ZPĚT pohlednice