Havlíčkův (Německý) Brod

Německý Brod na pohlednici z roku 1930.
Nákl. K. Zuna, Vinohrady, Rumunská 31

Pohlednice Německý Brod

Havlíčkovo náměstí s chrámem Nanebevzetí Panny Marie a radnicí

Pohlednice Havlíčkův Brod

Náměstí

Havlíčkův Brod

Letecký pohled na Havlíčkovo náměstí

pohlednice HB

Historická pohlednice ze začátku 20. století

pohlednice HB

Městské opevnění s gotickými věžemi po r. 1310
Perokresba Luboš Novotný

pohlednice HB

Helfštýn

Hrad Helfštýn
Hrad byl zbudován na levém břehu Bečvy ve 13. století k ochraně obchodní cesty. V roce 1656 byl zbořen.

pohlednice Helfštýna

Heřmanovice

Heřmanovice, okres Krnov

pohlednice Heřmanovice

Hlinsko v Čechách

Betlém - historická část města

pohlednice Hlinsko

Radnice • Muzeum • Betlém

pohlednice Hlinsko

Historická část

pohlednice Hlinsko

Radnice, betlém, Veselý Kopec

pohlednice Hlinsko

Hluboká

Státní zámemk HLUBOKÁ. Původně starý královský hrad, chránící korunní majetek na jihu Čech, později zástavní zboží, panství Schwarzenberků, dnes jeden z nejvíce vyhledávaných a nejznámějších státních zámků. -
V přestavěné zámecké jízdárně jsou krásné sbírky Alšovy jihočeské galerie.

Pohlednice Hluboká

Hostýn

Hostýn na Moravě

Pohlednice Hostýn

Poutní místo Svatý Hostýn

pohlednice Hostýn

Hradec Králové

Velké náměstí

Pohlednice Hradec Králové

Krajské město na soutoku Labe s Orlicí

pohlednice Hradce

Hrádek u Domažlic

Pomník Jana Sladkého-Koziny, umístěný na jednom z bývalých strážných vrchů, 590 m vysokém "Hrádku", je symbolem sebevědomí a nepodajnosti chodského lidu, který na obranu práv proti panské zvůli neváhal nasadit životy. Pískovcová socha, dílo Čeňka Vosmíka, byla odhalena při dvoustém výročí Kozinovy smrti.

Pohlednice Hrádek

Hranice

Pohlednice Hranic

Hronov

Pohlednice opatřena razítkem:
Koupeno v Rodném domku
M. Aloise Jiráska.

Pohlednice Hronova

Celkový pohled na město • Náměstí Čs. armády s Jiráskovým divadlem • Rodný domek Al. Jiráska • Jiráskovy prameny

Pohlednice Hronova

ZPĚT pohlednice