Pardubice

Perštýnovo náměstí - radnice • Zámek od jihozápadu z valu perštejnského opevnění • Zelená brána v nočním osvětlení • Budovy Chemie a Pozemních staveb • Parková část před nádražím

pohled Pardubic

Děkanský kostel.

Pohlednice Pardubice

Paskov

Střed obce • Místní národní výbor • Mateřská škola • Základní škola • Nemocnice v bývalém zámku

pohled Paskova

Pec pod Sněžkou

Krkonoše - Pec pod Sněžkou, pohlednice je opatřena razítkem: "Koupeno na vrcholku Sněžky, 1603 m n. m."

Pohlednice Pec pod Sněžkou

Polička

Poličské divadlo

Pohlednice Polička

Poteč

Letecké snímkování - ing. Jan Vondra, Brno

Pohlednice Poteče

Praděd

Jeseníky - Praděd 1490 m

Pohlednice Praděd

Praha

Staroměstské náměstí
Excellent retro Serie
Vydáno ve spolupráci s Muzeem JUDr. O. Kudrny v Netolicích

pohlednice Prahy

Mánesův most, Hradčany

Pohlednice Praha

Přerov

Okresní město s bohatou historií je dnes průmyslovým a kulturním střediskem střední Hané

pohled Přerova

Pustevny

Pustevné na Radhošti. Útulna MAMĚNKA s valašskou zvoničkou.

Pohlednice Pustevny

ZPĚT pohlednice