Žamberk

Seftenberg-Žamberg

Pohlednice Žamberku

Znojmo

Sídliště Na soudním vrchu • Náměstí Kosmonautů • Pohled z údolí Dyje • Městské lázně • Hotel Družba

Pohled Znojma

Zlín (Gottwaldov)

Okresní město, středisko obuvnického průmyslu, je architektonicky řešeno moderně. Svědčí o tom nové sídliště, budova VÚGPT i Divadlo pracujících.

pohlednice Gottwaldova

ZPĚT pohlednice