Šumava

Epizoda 1: cesta na Šumavu

V pátek 20. září jsme se vydali na jih, na Šumavu, abychom si prohlédli zdejší krajinu, zejména pak šumavská jezera. Na Kvildu, která se stala následujích deset dní našim přechodným domovem, jsme se vydali napříč republikou se třemi zastávkami, v Humpolci, Táboře a v Písku.

Humpolec

Humpolec nás přivítal věží místního kostela a vzpomínkou na Hliníka, který se prý do Humpolce přestěhoval. Vydali jsme se ho tedy hledat.

Humpolec

Bezúspěšně. Nejznámější občan nebyl patrně doma, tak jsme se po prohlídce města, ve kterém právě probíhal na náměstí hospodářský trh, vydali do Tábora s nadějí, že aspoň zde zastihneme táborského občana nejznámějšího - Jana Žižku. Podle mapy jeho náměstí v Táboře existuje.

Tábor

Z Tábora už je to jen skok do Písku, a tam je nejstarší kamenný most u nás. Času bylo málo, ale zastavit se, obdivovat a fotografovat jsme museli.

Písek

ZPĚT zápisník