Krajina


Domů

Menu

Foto
Krajina je odborný geografický a ekologický pojem, který popisuje část zemského povrchu s typickou kombinací přírodních a kulturních prvků…

Krajina je pro mě tou nejkrásnější inspirací k fotografování.

Valašskou krajinu formoval a spoluutvářel člověk. Původně ji pokrývaly rozsáhlé smíšené lesy, které jen zvolna ustupovaly pasekářské kolonizaci. První osadníci přišli na Valašsko už ve 13.-14. století a usadili se pouze v úrodných údolích řek.
V 16.-17. století jim však už půda nestačila, proto začali mýtit a vypalovat horské svahy a na nich zakládali nové usedlosti. Svědčí o tom i mnohá valašská místní jména - Rubisko, Páleniska, Podťaté, v okolí Lidečka se třeba často setkáváme s názvem Paseky.
Velkou změnu pro valašskou krajinu znamenalo také rozšiřování chovu "valašského dobytka" - ovcí a koz. Pastevci (valaši) využívali dosud neobhospodařované pozemky zvláště ve vyšších podhorských a horských polohách, kde nebylo možné pěstovat zemědělské plodiny. Původně jednolité lesy byly postupně narušovány stovkami pastvin.
S rostoucím nedostatkem úrodné půdy v údolích kolem vodních toků se na místě provizorních přístřešků a salaší poznenáhlu budovala stálá obydlí. Kolem typicky roubených chalup vznikaly v těsném kontaktu i v tvrdém zápasu s přírodou sady, políčka a zahrádky, na pastvinách se rozšířila karpatská květena, z níž nejvýraznější a nejznámější jsou orchideje-vstavače.
Mizející valašská krajina, kterou nyní chráníme, není tedy nedotčenou přírodou. Její hodnota je také v lidské práci, jež jí dala specifickou tvář malebné mozaiky políček, pastvin, lesů, remízků a sadů. Péče o zachování tradiční valašské krajiny tedy znamená nejen ochranu přírodních unikátů, ale i historické a kulturní vyjádření úcty k nepředstavitelně tvrdé práci našich předků, kteří se tu po staletí rvali o nejskromnější obživu.

Aktualizace:
16.02.2018
Valašské Klobouky 2017

© Jiří Pecha, 2018

   
Kutná Hora - 22. 7. 2014                                            Chrudim 30. 7. 2015